mapa witryny | logowanie  

Kwalifikacje 2017 — Szkoły prywatne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
PRZEBIEG KWALIFIKACJI
BLOG O REKRUTACJI

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2017–2019
do następujących międzynarodowych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii:

1x Clifton College, Wielka Brytania
1x Chigwell School, Wielka Brytania
2x Danube International School, Austria
2x Downside School, Wielka Brytania
1x Dulwich College, Wielka Brytania
1x Leweston School, Wielka Brytania
1x Fyling Hall School, Wielka Brytania
1x Stonyhurst College, Wielka Brytania
1x Worth School, Wielka Brytania


Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach prywatnych kończy się brytyjską maturą A-Levels lub maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Warunki formalne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami prywatnymi na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji, rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Kandydaci, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do pełnego stypendium (100%). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu stypendialnego 2017 do międzynarodowych szkół prywatnych: [pobierz].

Przebieg kwalifikacji

I ETAP

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Kwalifikacyjna zakończyła przyjmowanie aplikacji o stypendia do szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii na lata 2017–2019. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu kwalifikacji zostanie opublikowana na tej stronie na początku lutego 2017 roku.

W przypadku pytań dotyczących konkursu stypendialnego zapraszamy do kontaktu pod adresem: .

Blog o rekrutacji

Na blogu o tegorocznej rekrutacji znajdziecie profile szkół, relacje obecnych stypendystów, a także odpowiedzi na najczęstsze pytania kandydatów oraz wskazówki przy przygotowywaniu się do poszczególnych etapów.


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672