mapa witryny | logowanie  

Kwalifikacje 2017 — Szkoły prywatne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
PRZEBIEG KWALIFIKACJI
BLOG O REKRUTACJI

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2017–2019
do następujących międzynarodowych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii:

1x Clifton College, Wielka Brytania
1x Chigwell School, Wielka Brytania
2x Danube International School, Austria
2x Downside School, Wielka Brytania
1x Dulwich College, Wielka Brytania
1x Leweston School, Wielka Brytania
1x Fyling Hall School, Wielka Brytania
1x Stonyhurst College, Wielka Brytania
1x Worth School, Wielka Brytania


Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach prywatnych kończy się brytyjską maturą A-Levels lub maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Warunki formalne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami prywatnymi na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji, rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Kandydaci, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do pełnego stypendium (100%). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu stypendialnego 2017 do międzynarodowych szkół prywatnych: [pobierz].

Przebieg kwalifikacji

WYNIKI II ETAPU

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Kwalifikacyjna zakończyła II etap konkursu o stypendia w zagranicznych szkołach prywatnych na lata 2017–2019.

Finał konkursu odbędzie się 25 i 26 marca 2017 r. w Warszawie w siedzibie firmy McKinsey & Company, Metropolitan, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 w Warszawie. Do udziału w finale kwalifikacji zapraszamy następujące osoby:

Sobota, 25 marca 2017 r.

Lp.
Nazwisko
Imię
 
1
Barański
Marcin
 
2
Bartol
Michał
 
3
Bochenek
Aleksandra Maria
 
4
Buchajewicz
Marta Anna
 
5
Bulira
Aleksandra
 
6
Calicka
Aleksandra
 
7
Dulas
Agnieszka
 
8
Fabrykiewicz
Ada
 
9
Gawrylak
Rafał Marek
 
10
Grzelak
Michał
 
11
Kaczmarek
Agata
 
12
Kotlarska
Julia
 
13
Kozak
Maria Karolina
 
14
Mąkowska
Zofia Kazimiera
 
15
Marcinkowska
Aleksandra Karolina
 
16
Olszak
Ignacy
 
17
Orawczak
Fryderyka
 
18
Ostaszewska
Magdalena Julia
 

 

Niedziela, 26 marca 2017 r.

Lp.
Nazwisko
Imię
 
19
Pituła
Agnieszka Julia
 
20
Powała
Malwina
 
21
Rochmińska
Natalia
 
22
Skowrońska
Izabela
 
23
Śliwska
Zuzanna
 
24
Snuzik
Aleksandra
 
25
Sobczyk
Aleksander Maciej
 
26
Szmytkowska
Jagoda Anna
 
27
Wieczorek
Karolina
 
28
Wojtkowski
Wojciech
 
29
Wojtyna
Adrianna
 
30
Zubek
Piotr
 

 

Kandydatów prosimy o przybycie na finał w towarzystwie przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. W czasie trwania rozmowy kandydata z komisją, rodzice lub opiekunowie odbędą rozmowę z przedstawicielami Towarzystwa, podczas której będą mogli dowiedzieć się więcej na temat tego jak wygląda wyjazd na stypendium w praktyce.

Rodziców lub opiekunów prosimy o przywiezienie z sobą zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków za 2016 lub 2015 rok. Kandydaci, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do pełnego stypendium (100%) obejmującego czesne, zakwaterowanie oraz wyżywienie w zagranicznej szkole. Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości zarobków i po uwzględnieniu indywidualnej sytuacji każdej rodziny.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres: . Gratulujemy!

Piotr Hołysz

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Szkół Prywatnych
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego

Blog o rekrutacji

Na blogu o tegorocznej rekrutacji znajdziecie profile szkół, relacje obecnych stypendystów, a także odpowiedzi na najczęstsze pytania kandydatów oraz wskazówki przy przygotowywaniu się do poszczególnych etapów.


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672