mapa witryny  

Kwalifikacje 2018 — Szkoły prywatne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
BLOG O REKRUTACJI

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs o miejsca dla uczniów w następujących szkołach prywatnych
w Wielkiej Brytanii, Austrii i Izraelu
na lata szkolne 2018–2020:

Chigwell School — 2 miejsca
Clifton College — 1 miejsce
Danube International School — 2 miejsca
Downside School — 2 miejsca
Dulwich College — 1 miejsce
EMIS — 2 miejsca
Leweston School — 1 miejsce
Stonyhurst College — 2 miejsca
Worth School — 2 miejsca


Powyższe szkoły pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia zwycięzcom konkursu. Miejsca przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach w Wielkiej Brytanii zakończona jest maturą A-Levels lub w wybranych szkołach maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB). Nauka w Danube International School oraz w EMIS zakończona jest maturą międzynarodową IB. Liczba dostępnych miejsc w każdej szkole, jak również liczba szkół może ulec zmianie.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Warunki formalne

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • nadesłanie zgłoszenia za pomocą poniższego formularza aplikacyjnego w terminie do 15 stycznia 2018 r.

Warunki finansowe

Dokładną wysokość finansowania miejsc dla uczniów w szkołach określają same szkoły na podstawie rekomendacji Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w oparciu o informacje o sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Podczas ostatniego etapu konkursu, rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Uczestnicy konkursu, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do bezpłatnego miejsca w szkole (szkoła pokrywa w 100% koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona przez szkołę o współfinansowanie nauki zwycięzcy konkursu, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Formularz aplikacyjny

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do 15 stycznia 2018 r. Formularz można znaleźć pod następującym adresem:

https://szkolyprywatneaplikacje.appspot.com

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: [pobierz].

Blog o rekrutacji

Uczestników konkursu zapraszamy do śledzenia bloga, na którym będziemy publikować profile szkół, relacje obecnych uczniów, a także odpowiedzi na najczęstsze pytania oraz wskazówki pomocne w przygotowywaniu się do poszczególnych etapów.


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672