mapa witryny  

2011

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2011
NEWSLETTER NR 6 — PAŹDZIERNIK 2011
NAGRODA „DOBRE STYPENDIUM 2011”
NEWSLETTER NR 5 — SIERPIEŃ 2011
REUNION 2011: 29-31 LIPCA 2011
PUCHAR WARSZAWY DLA JACHTU Z LOGO UWC
ZAPROSZENIE NA KONTYNUACJĘ WALNEGO
CEREMONIA WRĘCZENIA STYPENDIÓW NA LATA 2011–2013
ZAPROSZENIE NA WALNE
SEMINARIUM NR 4
II ETAP KWALIFIKACJI 2011
SEMINARIUM NR 3
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TSZŚ
Spotkanie opłatkowe 2011

Grudzień

W przedświąteczną sobotę, 17 grudnia 2011 r., w Pałacu Staszica w Warszawie spotkali się stypendyści, absolwenci oraz sympatycy Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata wraz z rodzicami. Obecni byli pierwszo- i drugoroczni stypendyści szkół UWC i szkół brytyjskich, a także wielu starszych absolwentów, których nie widzieliśmy podczas spotkań organizowanych w ostatnich latach.

Świąteczny nastrój zapewnił duet muzyczny — skrzypce i wiolonczela, którego repertuar obejmował najpiękniejsze polskie kolędy.

Uczestnicy spotkania zostali ciepło przywitani przez Basię Boroń, przewodniczącą Towarzystwa, która złożyła serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne, zapraszając do indywidualnych życzeń opłatkowych i rozmów przy świątecznym poczęstunku.

Podczas spotkania mogliśmy się dowiedzieć jak wielu naszych absolwentów dąży do uzyskania doktoratu, podczas gdy inni obronili już swoje prace doktorskie, podejmując pracę na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i USA. Drugoroczni stypendyści informowali o postępach w przygotowaniu aplikacji na studia. Wszyscy obiecywali ruszyć z ostatnią ofensywą informacyjną przed naborem, a absolwenci oferowali pomoc przy pracy w komisach kwalifikacyjnych w 2012 r.

Po zamknięciu oficjalnego spotkania w Pałacu Staszica, wspomnienia szkolne i rozmowy o planach akademickich prowadzono w pobliskich kawiarniach.Newsletter Nr 6

Październik

Zapraszamy do zapoznania się z szóstym wydaniem naszego Newslettera. [Pobierz]

Nagroda „Dobre Stypendium 2011”

Październik

26 października, podczas konferencji pt. Obywatelskie Programy Stypendialne, ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy program stypendialny w Polsce, zorganizowany przez Fundację Dobra Sieć oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Była to już II edycja konkursu, w której wzięło udział 75 organizacji.

Z wielką radością pragniemy Was poinformować, że Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego zostało uhonorowane tytułem laureata konkursu w kategorii „Ogólnopolskie programy stypendialne organizacji pozarządowych”. Zapraszamy do zapoznania się z listem gratulacyjnym od organizatorów konkursu. [Pobierz]

W laudacji, kapituła konkursu podkreśliła wysokie standardy, jakie spełnia nasza kwalifikacja, w myśl kryteriów zebranych w Karcie Zasad Dobrego Programu Stypendialnego [Link].

W imieniu Towarzystwa nagrodę odebrała Przewodnicząca, Barbara Boroń oraz nasza stypendystka, Justyna Gaweł (UWC Atlantic College '10-'12). Barbara Boroń przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwa, a Justyna odpowiadała na pytania o tym jak stypendium zmieniło jej życie oraz jakie ma plany na dalszą edukację.

Pragniemy serdecznie podziękować za zaangażowanie i pogratulować wszystkim osobom, które wspierały nasz proces kwalifikacji w 2011 r. We wszystkich jego etapach wzięło udział ponad 40 członków Towarzystwa. Będziemy się starać nieustannie ulepszać i doskonalić nasz proces kwalifikacji, bazując na dobrych praktykach i rozwiązaniach stosowanych przez najlepsze komitety narodowe UWC oraz inne polskie i światowe organizacje. Już teraz serdecznie zapraszamy Was do zaangażowania w prace komisji wszystkich etapów w konkursie stypendialnym w 2012 r.

Newsletter Nr 5

Sierpień

Zapraszamy do zapoznania się z piątym wydaniem naszego Newslettera. [Pobierz]

Reunion 2011: 29–31 lipca 2011

Lipiec

Na tegoroczny Reunion zapraszamy do Krynicy Górskiej w dniach 29–31 lipca. Reunion odbędzie się w Ośrodku Wczasowo–Szkoleniowym DAGLEZJA (ul. Piękna 23, 33-380 Krynica Zdrój, tel. +48 18 471 20 43, +48 18 471 52 63, www.daglezja.info)

Opłata za zakwaterowanie (pokoje 2–3 osobowe i studio dla 8 osób) oraz wyżywienie podczas całego Reunion — 140 zł od osoby. Jest możliwość rozbicia własnego namiotu. Kwaterujący pod namiotami nie wnoszą opłaty za uczestnictwo w Reunion.

Liczba miejsc w ośrodku — 60. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i sposobu zakwaterowania podczas Reunion.

Dla uczestników oczekujących wyższego standardu zakwaterowania — proponujemy miejsca w okolicznych pensjonatach, po cenach przez nie określonych. Rezerwacji poza ośrodkiem Daglezja można dokonać na własną rękę lub zlecić tę czynność organizatorom Reunion.

Czekamy na zgłoszenie pod adresem:

Program:

piątek, 29 lipca
- 16:00–18:00 przyjazd, zakwaterowanie
- 18:00 kolacja powitalna, wieczór integracyjny

sobota, 30 lipca
- 8:30 śniadanie
- 9:00–12:00 warsztaty przygotowujące do wyjazdu do szkół za granicą, warsztaty poświęcone aplikacjom na studia w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, spotkanie dla rodziców
- 12:30 obiad
- 14:00 — atrakcje turystyczne: (1) zwiedzanie Krynicy i okolic z przewodnikiem, wejście na Górę Parkową; (2) wycieczka z przewodnikiem w góry (wjazd gondolą, powrót pieszo w malowniczej scenerii); (3) wycieczka bryczkami po Krynicy oraz zwiedzanie Muzeum Nikifora
- 19:00 — ognisko, kapela łemkowska

niedziela, 31 lipca
- 9:30 — śniadanie
- 10:30 — (w zależności od pogody) mecz piłki nożnej lub siatkówki
- 13:00 — lunch i pożegnanie

Do zobaczenia w Krynicy Zdroju!

Puchar Warszawy dla jachtu z logo UWC

Czerwiec

Po raz kolejny, dzięki inicjatywie i wsparciu absolwentów, logo oraz idee Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego są coraz szerzej promowane. Jako jedyny z ponad 200 komitetów narodowych, polski komitet narodowy UWC pozyskał niestandardową formę reklamy, umieszczoną na żaglu jachtu regatowego, biorącego udział w najważniejszych zawodach sportowych.

W ostatnich regatach na Zalewie Zegrzyńskim, w ramach cyklu regat Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, jacht DVM POL7119 z logo UWC (sternik: Krystian Popławski, załoga: Tomasz Szczepankowski) zdobył Puchar Prezesa Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w klasie „Żagle 500”.

Puchar Warszawy dla jachtu z logo UWC

Prywatnie Krystian Popławski jest mężem Ani Popławskiej (absolwentki UWC Pearson College '83–'85). Zachęcamy do śledzenia startów jachtu DVM POL7119 w różnych częściach kraju (szczegóły na stronie www.ppjk.pl), a Krystianowi Popławskiemu życzymy kolejnego tytułu mistrza Polski!

Zaproszenie na kontynuację Walnego

Czerwiec

Drodzy Członkowie
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego,

Zarząd Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego informuje, że Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14 maja 2011 r. postanowiło:

 1. odroczyć obrady;
 2. wyznaczyć termin wznowienia obrad na dzień 2 lipca 2011 r., godz. 16.00, w Warszawie, ul. Taśmowa 7a (siedziba firmy Netia S.A.);
 3. zobowiązać Zarząd do:
 4. a. zawiadomienia wszystkich członków Towarzystwa o terminie i miejscu kontynuowania obrad w terminie i miejscu podanym w punkcie 2, powyżej, z niezmienionym porządkiem. Zawiadomienia powinny być wysłane nie później niż 15 czerwca 2011 r.;
  b. załączenia do zawiadomienia informacji o możliwości uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez pełnomocnika [Pobierz] oraz dołączenia wzoru pełnomocnictwa, które powinno być udzielone w formie pisemnej i dostarczone pełnomocnikowi w oryginale, faksem lub w formie PDF;
  c. zawiadomienia wszystkich absolwentów — w terminie jak w pkt a. — o terminie i porządku obrad wraz z informacją, że ci z absolwentów, którzy dotąd formalnie nie przystąpili do Towarzystwa, mają możliwość złożenia deklaracji członkowskiej do 2 lipca 2011 r. osobiście lub elektronicznie, przesyłając wypełnioną deklarację na adres: ;

 5. wezwać członków zwyczajnych, którzy w dniu dzisiejszym nie przedłożyli pełnomocnictw w formie pisemnej do potwierdzenia na piśmie faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz zakresu umocowania.

Walne Zgromadzenie Członków, które będzie kontynuowane w dniu 2 lipca 2011 r. (sobota) o godz. 16:00 w Warszawie, w siedzibie firmy Netia SA ul. Taśmowa 7A (02-677 Warszawa), jest Walnym Zgromadzeniem odbywanym w drugim terminie, zgodnie z zapisem § 22 ust. 3 Statutu Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym Zgromadzenie to jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków Towarzystwa biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do treści pkt. 3 (b) powyżej, Zarząd informuje członków, że w wypadku niemożności osobistego uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, możliwy jest udział przez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, zgodnie z wzorem załączonym do niniejszego zawiadomienia i dostępnym także na stronie internetowej Towarzystwa. [Pobierz]

Z uwagi na fakt, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia w pkt. 11 przewiduje głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom ustępującego Zarządu Towarzystwa, prosimy o ustanawianie pełnomocników w osobach, które w żadnym czasie nie wchodziły w skład Zarządu w okresie od 17.10.2009 r. do 14.05.2011 r.

Stypendystów Szkół Zjednoczonego Świata oraz innych szkół współpracujących z Towarzystwem, którzy dotychczas nie sformalizowali swojego członkostwa w Towarzystwie, a chcieliby wziąć udział w obradach Walnego Zgromadzenia 2.07.2011 r., uprzejmie prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej na stronie www.uwc.org.pl w terminie do 1.07.11, godz. 12:00 (względy techniczne) lub dostarczenie wypełnionej deklaracji przed wznowieniem obrad Walnego Zgromadzenia, do godz. 15:00 2.07.2011 r. (w miejscu Zgromadzenia).

Z dokumentami na Walne Zgromadzenie można zapoznać się na stronie internetowej: www.uwc.org.pl. W sekcji „O nas > Sprawozdania” umieszczone są: sprawozdanie za okres od 17.10.2009 do Walnego, protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego z 17.10.09, trzech nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń statutowych z 21.12.09, 31.07.10 i 18.11.10 oraz protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego za 2009 i 2010 r. z 23.02.11. Tam też znajduje się wzór pełnomocnictwa, programy wyborcze oraz listy kandydatów do Zarządu.

Tekst statutu znajduje się na stronie: www.uwc.org.pl w sekcji „O nas > Statut”.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Wybór władz Walnego Zebrania (przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjno–wnioskowej).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały nr 1 o prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie uchwały nr 2 zatwierdzającej protokół z Walnego z 17.10.2009r, nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z 21.12.2009, 31.07.2010, 18.11.2010 oraz Walnego sprawozdawczego z 23.02.2011.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat propozycji trzech nowych regulaminów: Regulaminu Sponsoringu i Darowizn, Regulaminu Kwalifikacji i Regulaminu Zarządu.
 6. Odczytanie sprawozdania Zarządu za okres kadencji 17.10.09-15.05.11.
 7. Przedstawienie planu pracy na nową kadencję.
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres mijającej kadencji, oceniającego pracę Zarządu. Udzielenie Walnemu rekomendacji w kwestii absolutorium dla ustępujących członków Zarządu.
 9. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7 i 8 porządku obrad.
 10. Przyjęcie uchwały nr 3 i 4 o przyjęciu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Głosownie nad udzieleniem absolutorium członkom ustępującego Zarządu.
 12. Przyjęcie uchwały nr 6 o przyjęciu planu pracy na nową kadencję.
 13. Przyjęcie uchwały nr 7 o liczbie członków nowego Zarządu.
 14. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.
 15. Głosowanie nad składem nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 16. Przyjęcie uchwały nr 8 o nowym składzie tych organów.
 17. Wolne wnioski.

 

Walne zgromadzenie 2.07.2011 r. rozpocznie się od punktu 2 porządku obrad, na którym obrady 14 maja 2011 r. zostały wstrzymane.

Informujemy, że obrady Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione 2 lipca 2011 r. dokładnie o godz. 16, w związku z czym prosimy o punktualne przybycie. Rejestracja uczestników: 15:30–16:00.

W imieniu Zarządu,

Krystyna Troszczyńska
Wiceprzewodnicząca

Ceremonia wręczenia stypendiów na lata 2011–2013

Maj

Już po raz dwudziesty pierwszy Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego przyznało 2-letnie stypendia na naukę w szkołach United World Colleges oraz w najlepszych szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii i w Austrii. Możliwość kształcenia się w tych unikalnych szkołach średnich otrzymało w tym roku 18 licealistów.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w siedzibie Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. Jego Ekscelencja Ambasador Wielkiej Brytanii Pan Ric Todd wręczając dyplomy przyszłym uczniom prywatnych szkół brytyjskich powiedział:

„Ludzie często myślą, że stosunki między krajami to sprawa polityków, dyplomatów, ale to nieprawda. Stosunki międzynarodowe to stosunki między ludźmi. I to jest dobre. Stypendyści Towarzystwa wyjeżdżający już niebawem, aby uczyć się z rówieśnikami z wielu innych krajów, przyczniają się do budowania najlepszych i najtrwalszych relacji, bo opartych na przyjaźni i wspólnej pracy”.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością córka założyciela i patrona Towarzystwa, pani Irena Bylicka, która wraz Ambasadorem wręczyła nominacje stypendialne tegorocznym laureatom.

W tegorocznej edycji konkursu stypendialnego o możliwość nauki w jednej ze szkół United World Colleges lub jednej ze szkół prywatnych walczyło ponad 215 licealistów z całej Polski. Poza osiagnięciami naukowymi, kandydaci w trójstopniowym procesie kwalifikacyjnym musieli wykazać się działnością na rzecz innych. Działność prospołeczna jest bardzo ważnym celem wychowawczym ruchu UWC. Absolwenci szkół UWC tworząc ponad 20 lat temu Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata , mieli za cel propagowanie i rozwijanie ideałów UWC w Polsce oraz działanie na rzecz edukacji międzynarodowej.

Tegoroczni stypendyści 2-letnią naukę rozpoczną już we wrześniu 2011 r. Pobyt w szkole zakończą maturą międzynarodową IB lub A-levels, które dają możliwość kontynuowania nauki na najlepszych uniwersytetach świata. Spośród blisko 300 dotychczasowych absolwentów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata 25% zostało studentami dziesięciu najlepszych uczelni na świecie, w tym Uniwersytetu Harvarda, Oxfordu oraz Cambridge.

Średnia wartość jednego stypendium przyznawanego przez Towarzystwo wynosi ok. 230 tys. zł. Kwalifikacje 2012 rozpoczną się już we wrześniu. Więcej informacji na www.uwc.org.pl.

Alina Urban

tel. +48 601 138 801


Zaproszenie na Walne

Kwiecień

Warszawa, 28 kwietnia 2011 r.

Drodzy Członkowie
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego,

W odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej z 15.04.2011, przesłany Zarządowi 27.04.2011, zgodnie z par. 20 ust. 1 Statutu Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14 maja 2011 r. (sobota) o godz. 16:00. Na wypadek gdyby w określonym powyżej terminie nie stawiła się połowa lub więcej członków, to niniejszym Zarząd zwołuje Walne w drugim terminie w dniu 14 maja 2011 r. o godz. 16:15. Zebranie w obu terminach odbędzie się w Warszawie, w siedzibie firmy Netia SA ul. Taśmowa 7A (02-677 Warszawa).

Z dokumentami na Walne Zgromadzenie 14.05.2011 można zapoznać się na stronie www.uwc.org.pl w sekcji O nas > Sprawozdania” umieszczone jest sprawozdanie za okres od 17.10.2009 do Walnego, protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo - wyborczego z 17.10.09, trzech nadzwyczajnych Walnych statutowych z 21.12.09, 31.07.10 i 18.11.10 oraz protokół z Walnego sprawozdawczego za 2009 i 2010 r. z 23.02.11. Tekst statutu znajduje się na stronie www.uwc.org.pl w sekcji „O nas > Statut”.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

 1. Wybór władz Walnego Zebrania (przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjno-wnioskowej).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały nr 1 o prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie uchwały nr 2 zatwierdzającej protokół z Walnego z 17.10.2009 r., nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z 21.12.2009, 31.07.2010, 18.11.2010 oraz Walnego sprawozdawczego z 23.02.2011.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat propozycji trzech nowych regulaminów: Regulaminu Sponsoringu i Darowizn, Regulaminu Kwalifikacji i Regulaminu Zarządu.
 6. Odczytanie sprawozdania Zarządu za okres kadencji 17.10.09-15.05.11.
 7. Przedstawienie planu pracy na nową kadencję.
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres mijającej kadencji, oceniającego pracę Zarządu. Udzielenie Walnemu rekomendacji w kwestii absolutorium dla ustępujących członków Zarządu.
 9. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7 i 8 porządku obrad.
 10. Przyjęcie uchwały nr 3 i 4 o przyjęciu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Głosownie nad udzieleniem absolutorium członkom ustępującego Zarządu.
 12. Przyjęcie uchwały nr 6 o przyjęciu planu pracy na nową kadencję.
 13. Przyjęcie uchwały nr 7 o liczbie członków nowego Zarządu.
 14. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.
 15. Głosowanie nad składem nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 16. Przyjęcie uchwały nr 8 o nowym składzie tych organów.
 17. Wolne wnioski.

 

W imieniu Zarządu:

Krystyna Troszczyńska, Wiceprzewodnicząca

Seminarium nr 4

Kwiecień

Zapraszamy na czwarte już w tym roku akademickim seminarium Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego z cyklu „Nurtujące problemy współczesności”.

Tym razem naszym gościem będzie prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis, która wygłosi wykład wprowadzający związany z tematem swojej najnowszej pracy pt. „Niezdroworozsądkowe teorie władzy”.

Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia 2011 r. o godzinie 18.00, w gościnnych progach Instytutu Sobieskiego przy ul. Nowy Świat 27 w Warszawie.

Seminarium ma charakter otwarty. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności, pisząc na adres .

II etap kwalifikacji 2011

Marzec

5 i 6 marca 2011 r. sześćdziesięciu najlepszych kandydatów, którzy przeszli przez gęste sito kwalifikacyjne pierwszego etapu tegorocznego konkursu, walczyło o dopuszczenie do finałów. II etap odbył się w salach liceum przy ul. Bednarskiej w Warszawie, gdzie oprócz rozmów z Komisjami odbyły się również zabawy grupowe. Uczestnicy pokazali, że ideały UWC, takie jak współpraca, wzajemne zrozumienie i otwartość na innych są im bliskie, a przy tym znakomicie się bawili, tworząc m.in. wspaniałe prace artystyczne „z niczego”, bo ze śmieci, czy też wspólnie pracując nad rozwiązywaniem zadanych problemów. Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Pozostajemy pod wrażeniem Waszej wiedzy, zdolności i ambicji. Życzymy Wam wiele sukcesów oraz determinacji w dążeniu do zrealizowania Waszych niezwykłych planów! [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komisja Kwalifikacyjna 2011

Seminarium nr 3

Luty

Zapraszamy Was na trzecie seminarium w roku akademickim 2010/2011.

Naszym gościem w lutym będzie dr Marek Wroński, który nakreśli sytuację polskiej nauki od strony zjawiska mało chwalebnego — plagiatów. Spotkanie odbędzie się w środę, 23 lutego, o godzinie 18.00, tak jak poprzednio — w siedzibie Instytutu Sobieskiego przy ul. Nowy Świat 27 w Warszawie.

Po wprowadzeniu przez naszego Gościa będzie można zadawać pytania. Liczymy na ciekawą dyskusję oraz na to, że podzielicie się Waszymi doświadczeniami z instytucji naukowych i edukacyjnych za granicą. Przed spotkaniem zapraszamy do zapoznania się z tekstem udostępnionym nam przez Prelegenta. [Pobierz]

Po seminarium, o godzinie 20.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Następnie, ustalonym już zwyczajem, wybierzemy się gdzieś na kolację.

Przy okazji zapowiadamy już kolejne, kwietniowe seminarium, na którym gościć będziemy prof. Jadwigę Staniszkis. Już teraz prosimy o zarezerwowanie terminu w kalendarzu! 14 kwietnia, godzina 18.00. Temat prelekcji pani Profesor: „Niezdroworozsądkowa teoria władzy”.

Prosimy o potwierdzenie zamiaru uczestnictwa w naszym spotkaniu 23 lutego, pisząc na adres .

Zapraszamy i pozdrawiamy serdecznie!

Bogna J. Obidzińska (AD '94-'96)
Marek Niedużak (DOW '98-'00)

Walne Zgromadzenie Członków TSZŚ

Luty

Drodzy Członkowie
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego,

Zgodnie z par. 20 ust. 2 Statutu Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 23 lutego 2011 r. (środa) o godz. 20:00. Na wypadek gdyby w określonym powyżej terminie nie stawiła się połowa lub więcej członków, to niniejszym Zarząd zwołuje Walne w drugim terminie w dniu 23 lutego 2011 r. o godz. 20:15. Zebranie w obu terminach odbędzie się w Warszawie, w Instytucie Sobieskiego, ul. Nowy Świat 27.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia wynika z konieczności zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu w 2009 r. i 2010 r. oraz wprowadzenia zmian do statutu, podyktowanych nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego, obowiązującą od 12.03.2010 r.

Z tekstem sprawozdań z działalności Zarządu w 2009 r. i 2010 r. oraz sprawozdaniami finansowymi za 2009 r. i 2010 r. można zapoznać się na stronie w sekcji „O nas > Sprawozdania”.

Z proponowanymi zmianami statutu prosimy zapoznać się na w sekcji „O nas > Statut”.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

 1. Wybór władz Walnego Zebrania (przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjno-wnioskowej).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały nr 1 o prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy 1.01.2009–31.12.2010.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Przyjęcie uchwały nr 2 o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2009 r. i 2010 r.
 7. Przyjęcie uchwały nr 3 o zatwierdzeniu bilansu za 2009 r. i 2010 r.
 8. Przyjęcie uchwały nr 4 o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad poprawkami do statutu, zgodnie z Ustawą z dn. 22 stycznia 2010 r.   zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146), art. 23.
 10. Zgłaszanie wniosków dotyczących korekt do poprawek statutu.
 11. Głosowanie nad wnioskami i przyjęcie odpowiednich uchwał.
 12. Podjęcie uchwały o ostatecznym brzmieniu nowego statutu.
 13. Wolne wnioski.

 

W imieniu Zarządu,

Krystyna Troszczyńska
Wiceprzewodnicząca

Karolina Augustyniak
Sekretarz

 


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672