mapa witryny  

2012

KONKURS OPOWIEŚCI STYPENDIALNE
NEWSLETTER NR 8 — CZERWIEC 2012
OGŁOSZENIE O WALNYM
REUNION 2012
STYPENDIUM UNITED COLBY
NEWSLETTER NR 7 — MARZEC 2012
Konkurs Opowieści Stypendialne

Lipiec

Wszystkich stypendystów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata zapraszamy do udziału w konkursie Opowieści Stypendialne, organizowanego przez Fundację Orange oraz Fundację Dobra Sieć. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 września 2012 r. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą konkursową: [Pobierz].

Newsletter Nr 8

Czerwiec

Zapraszamy do zapoznania się z ósmym wydaniem naszego Newslettera. [Pobierz]

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Maj

3 maja 2012 r. Zarząd Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata podjął następującą uchwałę:

W odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej z 23 kwietnia br., przesłany Zarządowi 24 kwietnia br., zgodnie z §21 Statutu Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w dniu 19 maja 2012 r. (sobota) o godz. 15:00.

Celem zgromadzenia będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo Zarząd zaproponuje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie kilku zapisów do statutu Towarzystwa oraz przyjęcie sprawozdań Zarządu za 2011 r.

Stosując się do §20 ust. 2 statutu proponowane zmiany zostaną zamieszczone na stronie www.uwc.org.pl, gdzie członkowie będą się mogli z nimi zapoznać.

Zarząd zamieści na stronie internetowej stowarzyszenia wzór pełnomocnictwa udzielonego innemu członkowi Towarzystwa, jeśli on osobiście nie będzie mógł uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku, gdy w określonym powyżej terminie nie stawi się co najmniej połowa członków Towarzystwa Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie, w dniu 19 maja 2012 r. (sobota) o godz. 15.15. Zebranie w obu terminach odbędzie się w siedzibie spółki Europrofes, ul. Sielecka 22, w Warszawie.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

 1. Wybór władz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjno-wnioskowej).
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego.
 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 4. Odczytanie rezygnacji p. Anny Popławskiej.
 5. Zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
 7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2011 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu za 2011 r.
 9. Podjęcie uchwały nr 1 o przyjęciu sprawozdań Zarządu za 2011 r.
 10. Zgłaszanie wniosków dotyczących proponowanych zmian w statucie.
 11. Głosowanie nad wnioskami i przyjęcie odpowiednich uchwał (uchwały nr 2 i 3).
 12. Przyjęcie uchwały nr 4 o ostatecznym brzmieniu statutu.
 13. Wolne wnioski.

 

W imieniu Zarządu

Karolina Augustyniak

 

Zaproponowane zmiany w statucie Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata [Pobierz] Wzór pełnomocnictwa [Pobierz]

Reunion 2012

Kwiecień

Tegoroczny zjazd absolwentów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego odbędzie się w dniach 20-22 lipca w Ośrodku Kondycyjno–Wczasowym w Jakubowie na Mazurach (www.okwjakubowo.com.pl). Dalsze szczegóły podamy wkrótce. Wstępnych rezerwacji miejsc można dokonywać pisząc na adres e-mail .

Stypendium United Colby

Kwiecień

Z ogromną przyjemnością informujemy absolwentów oraz stypendystów Towarzystwa o powstaniu United Colby — pierwszego w historii polskiego ruchu UWC, częściowego stypendium ufundowanego bezpośrednio przez grupę naszych absolwentów. Wedle warunków postawionych przez fundatorów, w tym roku stypendium United Colby zostanie przydzielone zgodnie z zasadami „need-based financial aid” kandydatowi, którego komisja rekrutacyjna wytypuje na miejsce w UWC Mahindra lub Red Cross Nordic UWC. Przypominamy, że tegoroczne dopłaty do stypendiów w tych szkołach wynoszą ok. 12 000 zł do Red Cross Nordic UWC i 16 500 zł do Mahindry.

Jesteśmy bardzo wdzięczni sześciorgu polskich absolwentów UWC i amerykańskiego Colby College za ich inicjatywę i szczodrość, i mamy nadzieję że swoją działalnością zainspirują innych członków Towarzystwa do podobnej samo-organizacji na rzecz przyszłości Polaków w ruchu UWC. Aby zrobić coś już w tym roku nie jest jeszcze za późno! Zachęcamy absolwentów Harvardu, Oxfordu, Cambridge, LSE, Middlebury, UW i innych uniwersytetów do kontaktu z United Colby aby dowiedzieć się jak moglibyście zacząć i co może być Wam potrzebne. Polecamy zapoznać się z informacjami już dostępnymi na stronie grupy United Colby: http://united-colby.pl. Zarząd Towarzystwa, jak zawsze, również służy pomocą i radą w tym zakresie.

Jeszcze raz dziękujemy grupie United Colby za przypomnienie nam wszystkim, że duch UWC płonie w sercach absolwentów długo jeszcze po IB.

United Colby

Newsletter Nr 7

Marzec

Zapraszamy do zapoznania się z siódmym wydaniem naszego Newslettera. [Pobierz]


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672