mapa witryny  

Kwalifikacje 2013 — Szkoły UWC

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
WYNIKI - SZKOŁY UWC

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2013–2015
do szkół UWC

Stypendia pokrywają 50%–100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach UWC kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • uczeń/uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego,
  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z dwóch części – humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wyniki — szkoły UWC

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Kwalifikacyjna zakończyła konkurs o stypendia do szkół UWC na lata 2013–2015.

Komisja rekomenduje następujące osoby na miejsca stypendialne:

1. Dąbkowski Maksymilian (UWC-USA)
2. Grettka Agata (UWC Adriatic)
3. Jędrzejowska Kaja (Red Cross Nordic UWC)
4. Woźniak Adrianna (Mahindra UWC of India) — United Simon Fraser Scholarship
5. Kalla Gabriela (Mahindra UWC of India) — United Harvard Scholarship

 

Lista rezerwowa:

1. Kalisz Justyna

 

Serdecznie gratulujemy!

Barbara Boroń

Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672