mapa witryny  

Kwalifikacje 2015 — Szkoły prywatne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
WYNIKI KWALIFIKACJI

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2015–2017
do międzynarodowych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii


Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach prywatnych kończy się brytyjską maturą A-Levels lub maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Warunki formalne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • uczeń/uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego,
  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami prywatnymi na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji, rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Kandydaci, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do pełnego stypendium (100%). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu stypendialnego 2015 do międzynarodowych szkół prywatnych: [pobierz].

Wyniki kwalifikacji

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Kwalifikacyjna zakończyła konkurs o stypendia w zagranicznych szkołach prywatnych na lata 2015–2017.

Komisja rekomenduje następujące osoby:

Adamczyk Wojciech   Danube International School
Aftyka Kamil   Dulwich College
Borawska Zuzanna   Chigwell School
Gruzel Karolina   Fyling Hall School
Kaszucka Julia   Leweston School
Kosela Monika   Downside School
Kotowska Julia   Chigwell School
Kulik Patryk   Worth School
Olejnik Monika   Leweston School
Ossowski Marcin   Stonyhurst College
Pietrzyk Aleksander   Downside School
Poniatowska Jagoda   Danube International School
Woźniak Emilia   The Royal Wolverhampton School
Wronowski Filip   Fyling Hall School
Zielińska Maria   Downside School

 

Serdecznie gratulujemy!

Piotr Hołysz

Przewodniczący
Komisji Kwalifikacyjnej Szkół Prywatnych
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672