mapa witryny  

Kwalifikacje 2015 — Szkoły UWC

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
WYNIKI KWALIFIKACJI

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2015–2017
do następujących szkół UWC

UWC Li Po Chun (Hongkong)— do 100% stypendium
UWC USA (USA)— do 100% stypendium
UWC Robert Bosch (Niemcy)— do 100% stypendium
UWC Red Cross Nordic (Norwegia)— do 90% stypendium
UWC Dilijan (Armenia)— do 75% stypendium
UWC Mostar (Bośnia i Hercegowina)— do 75% stypendium
UWC Mahindra (Indie)— do 50% stypendium
UWC Adriatic (Włochy)— do 50% stypendium


Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach UWC kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Warunki formalne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • kwalifikacje 2018
  • uczeń/uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego,
  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami UWC na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji, rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Kandydaci, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do pełnego stypendium (100%). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu stypendialnego 2015 do szkół UWC: [pobierz].

Wyniki kwalifikacji

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Kwalifikacyjna zakończyła konkurs o stypendia do szkół UWC na lata 2015–2017.

Komisja rekomenduje następujące osoby:

1. Dorniak Emila (UWC Mahindra)
2. Falis Marcin (UWC Adriatic)
3. Gędłek Karina (UWC Dilijan — Stypendium im. Ireny Kacperczyk)
4. Laskowska Julia (UWC Red Cross Nordic)
5. Nowotka Marta (UWC Mostar — Stypendium im. Ireny Kacperczyk)
6. Skotarczak Dominik (UWC Robert Bosch)
7. Zielińska Weronika (UWC-USA)


Stypendium do UWC Li Po Chun w Hongkongu nie zostanie w tym roku wykorzystane po rezygnacji ze stypendium przez rekomendowanego przez nas kandydata oraz ze względu na brak wśród pozostałych finalistów osób spełniających szczegółowe wymogi fundatora.

 
Lista rezerwowa:

1. Kosela Monika
2. Kołodziejczuk Edyta
3. Berdowski Daniel
4. Sikora Magdalena
5. Pietrzyk Aleksander

Serdecznie gratulujemy!

Barbara Boroń

Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej Szkół UWC
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672