mapa witryny  

Kwalifikacje 2016 — Szkoły prywatne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
WYNIKI KWALIFIKACJI

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2016–2018
do następujących międzynarodowych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii:

1x Clifton College— do 100% stypendium
1x Chigwell School— do 100% stypendium
2x Danube International School— do 100% stypendium
2x Downside School— do 100% stypendium
1x Dulwich College— do 100% stypendium
1x Leweston School— do 100% stypendium
1x Fyling Hall School— do 100% stypendium
2x The Royal Wolverhampton School— do 85% stypendium
1x Stonyhurst College— do 100% stypendium
1x Worth School— do 100% stypendium


Stypendia pokrywają koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach prywatnych kończy się brytyjską maturą A-Levels lub maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Warunki formalne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami prywatnymi na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji, rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Kandydaci, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do pełnego stypendium (100%). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu stypendialnego 2016 do międzynarodowych szkół prywatnych: [pobierz].

Wyniki kwalifikacji – szkoły prywatne

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Kwalifikacyjna zakończyła konkurs o stypendia do szkół prywatnych na lata 2016–2018.

Komisja rekomenduje do stypendium w naszych szkołach partnerskich następujące osoby:

Chigwell School   Aleksandra Łopuszko
Chigwell School   Tomasz Cienkowski
Clifton College   Daria Sadowska
Danube International School   Ewa Behr
Danube International School   Michał Sadowski
Downside School   Michał Ossowski
Downside School   Anna Ryduchowska
Dulwich College   Krzysztof Oliwa
Fyling Hall School   Gabriela Adamczyk
Fyling Hall School   Oleksandr Akulov
Leweston School   Krystyna Sadzikowska
Stonyhurst College   Martyna Kasprzyk
Worth School   Michał Graczyk
Worth School   Łukasz Jakubowski


Serdecznie gratulujemy!

Piotr Hołysz

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Szkół Prywatnych
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672