mapa witryny  

Kwalifikacje 2016 — Szkoły UWC

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
WYNIKI KWALIFIKACJI
BLOG O REKRUTACJI

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2016–2018

Stypendia pokrywają koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach UWC kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Warunki formalne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • kwalifikacje 2018
  • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami UWC na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Kandydaci, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do pełnego stypendium (100%). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Wyniki kwalifikacji – szkoły UWC

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Kwalifikacyjna zakończyła konkurs o stypendia do szkół UWC na lata 2016–2018.

Komisja rekomenduje następujące osoby:

1. Bosak Magdalena (UWC Robert Bosch)
2. Kopański Marcin (UWC Dilijan)
3. Kosatka Urszula (UWC Red Cross Nordic)
4. Niewęgłowska Maja (UWC Atlantic)
5. Seider Maria (UWC Maastricht)
6. Sokołowska Julia (UWC Changshu)
7. Suder Piotr (UWC Adriatic)
8. Szczęsny Aleksandra (UWC Dilijan)
9. Braor Nikola (UWC Mostar)

 
Lista rezerwowa:

Kamil Bujel
Adrianna Staszewska
Beniamin Strzelecki


Serdecznie gratulujemy!

Tomasz Zajączkowski

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Szkół UWC
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego

Blog o rekrutacji

Na blogu o tegorocznej rekrutacji znajdziecie odpowiedzi na najczęstsze pytania kandydatów, profile szkół oraz ciekawostki o ruchu UWC.


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672