mapa witryny  

Kwalifikacje 2017 — Szkoły prywatne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
WYNIKI KWALIFIKACJI

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2017–2019


Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach prywatnych kończy się brytyjską maturą A-Levels lub maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Warunki formalne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami prywatnymi na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji, rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Kandydaci, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do pełnego stypendium (100%). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu stypendialnego 2017 do międzynarodowych szkół prywatnych: [pobierz].

Wyniki kwalifikacji – szkoły prywatne

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Kwalifikacyjna zakończyła konkurs o stypendia do szkół prywatnych na lata 2017–2019.

Komisja rekomenduje do stypendium w naszych szkołach partnerskich następujące osoby:

1. Barański Marcin   EMIS
2. Bochenek Aleksandra   Leweston School
3. Bulira Aleksandra   Chigwell School
4. Calicka Aleksandra   Downside School
5. Dulas Agnieszka   Stonyhurst College
6. Kotlarska Julia   Chigwell School
7. Olszak Ignacy   Downside School
8. Rochmińska Natalia   Clifton College
9. Skowrońska Izabela   Danube International School
10. Śliwska Zuzanna   Danube International School
11. Sobczyk Aleksander   Worth School
12. Wojtkowski Wojciech   Dulwich College
13. Wojtyna Adrianna   Chigwell School

Serdecznie gratulujemy!

Piotr Hołysz

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Szkół Prywatnych
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672