mapa witryny  

Kwalifikacje 2017 — Szkoły UWC

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
WYNIKI KWALIFIKACJI
BLOG O REKRUTACJI

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2017–2019
do następujących szkół UWC:

 • 1x UWC Adriatic (Włochy)
 • 1x UWC Changshu (Chiny)
 • 1x UWC Dilijan (Armenia)
 • 1x Li Po Chun UWC (Hongkong)
 • 1x UWC Maastricht (Holandia)
 • 1x Mahindra UWC (Indie)
 • 1x Pearson College UWC (Kanada)
 • 1x Robert Bosch UWC (Niemcy)
 • 1x UWC-USA (Stany Zjednoczone)

Stypendia (50-100%) pokrywają koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach UWC kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Warunki formalne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
 • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
 • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami UWC na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu stypendialnego 2017 do szkół UWC: [pobierz].

Wyniki kwalifikacji – szkoły UWC

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Kwalifikacyjna zakończyła konkurs o stypendia do szkół UWC na lata 2017–2019.

Komisja rekomenduje następujące osoby:

1. Bernatek Julia UWC Dilijan
2. Cisło Natalia UWC Changshu China
3. Kampa Marek UWC-USA
4. Grzech Wiktoria UWC Adriatic
5. Murzyn Michał Li Po Chun UWC
6. Roman Natalia UWC Maastricht
7. Sporysz Szymon UWC Robert Bosch College
8. Staszkiewicz Maria Pearson College UWC
9. Oworuszko Bogdan Mahindra UWC

 
Lista rezerwowa:

Buszydlik Aleksander
Kaczmarek Agata


Serdecznie gratulujemy!

Tomasz Zajączkowski

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Szkół UWC
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego

Blog o rekrutacji

Na blogu o tegorocznej rekrutacji znajdziecie odpowiedzi na najczęstsze pytania kandydatów, profile szkół oraz ciekawostki o ruchu UWC.


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672