mapa witryny  

Kwalifikacje 2018 — Szkoły prywatne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE STYPENDIALNYM
WYNIKI KWALIFIKACJI

Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs o miejsca dla uczniów w szkołach prywatnych
w Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Izraelu
na lata szkolne 2018–2020


Szkoły pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia zwycięzcom konkursu. Miejsca przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach w Wielkiej Brytanii zakończona jest maturą A-Levels lub w wybranych szkołach maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB). Nauka w Danube International School oraz w EMIS zakończona jest maturą międzynarodową IB. Liczba dostępnych miejsc w każdej szkole, jak również liczba szkół może ulec zmianie.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Warunki formalne

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • nadesłanie zgłoszenia za pomocą poniższego formularza aplikacyjnego w terminie do 15 stycznia 2018 r.

Warunki finansowe

Dokładną wysokość finansowania miejsc dla uczniów w szkołach określają same szkoły na podstawie rekomendacji Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w oparciu o informacje o sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Podczas ostatniego etapu konkursu, rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Uczestnicy konkursu, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie, są uprawnieni do bezpłatnego miejsca w szkole (szkoła pokrywa w 100% koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona przez szkołę o współfinansowanie nauki zwycięzcy konkursu, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: [pobierz].

Wyniki kwalifikacji – szkoły prywatne

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Konkursowa zakończyła konkurs o stypendia do szkół prywatnych na lata 2018–2020.

Komisja Konkursowa rekomenduje następujące osoby na miejsca w zagranicznych szkołach prywatnych:

Bracha Zofia   Leweston School
Cebula Julia   Downside School
Doliwa Joanna   Downside School
Domek Anastazja   EMIS
Duszyński Jędrzej   Worth School
Lasiota Julia   Chigwell School
Lasota Dominika   Stonyhurst College
Magnuszewska Wiktoria   Leweston School
Podlaski Jacek   Chigwell School
Sarbiński Aleksander   Dulwich College
Sikorska Lena   Danube International School
Wiatrowska Dominika   Stonyhurst College
Wojciechowska Julia   Clifton College
Zając Jagna   EMIS

Gratulujemy powyższym osobom i dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie!

Piotr Hołysz
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Przemysław Gotfryd
Członek Komisji Konkursowej

Michał Kuleta
Koordynator Konkursu


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672