mapa witryny  

Kwalifikacje 2019 — Szkoły prywatne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WYNIKI KONKURSU

Ogłoszenie o konkursie

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs o miejsca dla uczniów w szkołach prywatnych
w Wielkiej Brytanii, Austrii oraz w Izraelu
na lata szkolne 2019–2021

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I polskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy marzą o międzynarodowej edukacji i chcieliby to marzenie zrealizować w jednej ze współpracujących z nami szkół partnerskich. Nauka w szkołach obejmuje ostatnie dwa lata liceum i kończy się maturą brytyjską A-Level w szkołach w Wielkiej Brytanii oraz maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB) w szkołach w Austrii oraz w Izraelu i w wybranych szkołach w Wielkiej Brytanii.

Szukamy osób:

  • wrażliwych na drugiego człowieka, zainteresowanych wykorzystaniem zdobytej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia pracując na rzecz innych;
  • zainteresowanych nieustannym rozwojem osobistym i otwartych na odmienny od własnego punkt widzenia;
  • wszechstronnie uzdolnionych, pracowitych i ambitnych;
  • dojrzałych, niezależnych i odpornych na wyzwania czekające uczniów mieszkających w szkole z internatem daleko od domu rodzinnego.

Zapraszamy kandydatów do wzięcia udziału w naszym konkursie bez względu na sytuację materialną, płeć, orientację seksualną, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową. Szukamy ciekawych osób – zarówno z dużych miast jak i małych miejscowości oraz terenów wiejskich, które mają różnorodne zainteresowania, pasje oraz pomysły na swoją przyszłość.


Ostateczna decyzja o przyznaniu kandydatowi miejsca należy do dyrektora każdej ze szkół. Tradycyjnie powyższe szkoły przyjmują do grona swoich uczniów 1-2 kandydatów w każdej edycji konkursu. Liczba miejsc uzależniona jest od możliwości danej szkoły oraz od profilu kandydatów zakwalifikowanych do finałowych rozmów kwalifikacyjnych. Liczba szkół partnerskich może się zmienić w trakcie trwania konkursu.

Miejscom w szkołach towarzyszą stypendia pokrywające do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Dokładną wysokość finansowania miejsc dla uczniów w szkołach określają same szkoły na podstawie rekomendacji Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w oparciu o informacje o sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Podczas ostatniego etapu konkursu, rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Uczestnicy konkursu, których rodzice zarabiają mniej niż 85 000 zł rocznie są uprawnieni do bezpłatnego miejsca w szkole (szkoła pokrywa w 100% koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia). Jeśli łączny dochód rodziny jest wyższy, może ona zostać poproszona przez szkołę o współfinansowanie nauki zwycięzcy konkursu, proporcjonalnie do wysokości zarobków.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Warunki formalne

Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
  • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
  • wypełnienie i przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza aplikacyjnego w terminie do 15 stycznia 2019 r., do godz. 23:59.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: [pobierz].

Blog

Uczestników zapraszamy do śledzenia bloga poświęconego konkursowi oraz oficjalnej strony Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata na Facebooku, na których będziemy publikować profile szkół, relacje obecnych uczniów, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem .

Wyniki konkursu

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Konkursowa zakończyła III etap konkursu o miejsca dla uczniów w szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii, Austrii oraz w Izraelu na lata szkolne 2019–2021.

Komisja Konkursowa rekomenduje następujące osoby na miejsca w zagranicznych szkołach prywatnych:

1.
Badora
Anna
Leweston School
2.
Dubec
Maria
Worth School
3.
Filip
Julia
Rugby School
4.
Filipowicz
Urszula
Clifton College
5.
Lassak
Wiktoria
Downside School
6.
Matys
Aleksander
Chigwell School
7.
Niepolski
Jędrzej
Downside School
8.
Nowak
Kacper
Dulwich College
9.
Pietrzak
Małgorzata
Danube International School
10.
Polak
Zofia
Danube International School
11.
Resiak
Marta
Downside School
12.
Spaczyńska
Julia
Chigwell School
13.
Wachowiak
Olivia
Stonyhurst College
14.
Wojtowicz
Konrad
Worth School

 

Komisja Konkursowa podjęła decyzję o nierekomendowaniu kandydatów na miejsca w EMIS w Izraelu. W tym roku Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata nawiązało współpracę z Rugby School w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu Komisja Konkursowa mogła rekomendować jedną osobę na miejsce w tej szkole.

Gratulujemy powyższym osobom i dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie!

Piotr Hołysz
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Przemysław Gotfryd
Członek Komisji Konkursowej

Michał Kuleta
Koordynator Konkursu


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672