mapa witryny  

Kwalifikacje 2021 — Szkoły prywatne

Ogłoszenie o konkursie

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs o miejsca dla uczniów
w szkołach w Wielkiej Brytanii oraz Austrii
na lata szkolne 2021–2023

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata zaprasza do udziału w konkursie uczniów polskich szkół, którzy marzą o międzynarodowej edukacji i chcieliby to marzenie realizować w jednej ze współpracujących z nami szkół w Wielkiej Brytanii lub Austrii. Konkurs skierowany jest do osób urodzonych pomiędzy 1 stycznia 2004 r., a 31 lipca 2005 r. Nauka w szkołach obejmuje dwa ostatnie lata liceum i kończy się maturą brytyjską A-Levels we wszystkich szkołach w Wielkiej Brytanii oraz maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB) w szkole w Austrii oraz w wybranych szkołach w Wielkiej Brytanii (Stonyhurst College oraz Worth School).

Szukamy osób:

 • wrażliwych na dobro drugiego człowieka, zainteresowanych wykorzystaniem zdobytej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia pracując na rzecz innych;
 • zainteresowanych nieustannym rozwojem osobistym i otwartych na odmienny od własnego punkt widzenia;
 • wszechstronnie uzdolnionych, pracowitych i ambitnych;
 • dojrzałych, niezależnych i odpornych na wyzwania czekające uczniów mieszkających w szkole z internatem daleko od domu rodzinnego;
 • ze wszystkich środowisk, bez względu na sytuację materialną rodziny.

Na drodze tegorocznego konkursu, kandydaci otrzymają rekomendacje do następujących szkół:

Wielka Brytania:

 • Chigwell School
 • Clifton College
 • Downside School
 • Dulwich College
 • Leweston School
 • Stonyhurst College
 • Rugby School
 • Worth School
 • Austria:

 • Danube International School

 • Ostateczna decyzja o przyznaniu kandydatowi miejsca należy do dyrektora każdej ze szkół. Tradycyjnie powyższe szkoły przyjmują do grona swoich uczniów 1-2 kandydatów w każdej edycji konkursu. Łącznie planujemy w tym roku udzielić 15 rekomendacji. Liczba miejsc uzależniona jest od ich dostępności oraz od profilu kandydatów zakwalifikowanych do finałowych rozmów z komisją konkursową.

  Miejscom w szkołach towarzyszą stypendia pokrywające do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Ich wysokość jest uzależniona od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata.


  Warunki formalne

  Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą spełniać następujące warunki formalne:

  • data urodzenia pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 31 lipca 2005 r.,
  • średni wynik egzaminu gimnazjalnego dla części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej minimum 70% lub średni wynik egzaminu ósmoklasisty dla części z języka polskiego oraz matematyki minimum 75%,
  • wypełnienie i przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza aplikacyjnego w terminie do 28 lutego 2021 r., do godz. 23:59.

  Regulamin konkursu

  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.  I Etap – Formularz aplikacyjny

  Formularz aplikacyjny można znaleźć pod następującym adresem:
  https://szkolyprywatneaplikacje.appspot.com


  II Etap

  Etap drugi odbędzie się w drugiej połowie marca 2021 r. i polega na rozmowie uczestników z Komisją Konkursową.


  III Etap

  Etap trzeci odbędzie się w kwietniu 2021 r. i polega na rozmowie uczestników z Komisją Konkursową.


  IV Etap

  W oparciu o aplikację, przedłożone dokumenty oraz bezpośrednią rozmowę z kandydatem, Komisja Konkursowa nominuje poszczególnych kandydatów na miejsca w wybranych szkołach. Ostateczna decyzja o przyjęciu nominacji Komisji Konkursowej i przyznaniu miejsca w szkole należy do dyrektora każdej ze szkół.


  Kontakt

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem .

  przewiń do góry

  Numer KRS: 0000128672