mapa witryny  

Kwalifikacje 2022 – Szkoły UWC

Ogłoszenie o konkursie

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs o miejsca dla uczniów w szkołach UWC
na lata szkolne 2022–2024


„Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której można użyć, aby zmienić świat”

Nelson Mandela*


Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata zaprasza kandydatów, którzy chcieliby zmienić świat – bez względu na sytuację materialną, płeć, orientację seksualną, wyznanie lub przynależność kulturową – do wzięcia udziału w naszym konkursie i ubieganie się o miejsce w jednej ze szkół UWC na lata szkolne 2022-2024. Konkurs skierowany jest do osób urodzonych pomiędzy 1 sierpnia 2004 r., a 31 lipca 2006 r. Nauka w szkołach UWC obejmuje ostatnie dwa lata liceum, bez względu na to do jakiej klasy obecnie uczęszcza kandydat, i kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Szukamy osób ciekawych świata, którym bliskie są wartości UWC opierające się na poszanowaniu drugiego człowieka, wrażliwości międzykulturowej i troski o środowisko. Szukamy osób dojrzałych i niezależnych, które gotowe są sprostać wyzwaniom życia w szkole z internatem wśród przedstawicieli z ponad 100 państw. Kandydaci oceniani są w oparciu o pięć głównych kryteriów:

 • Ciekawość świata i motywacja do zdobywania wiedzy;
 • Zainteresowanie rozwojem osobistym;
 • Wrażliwość społeczna i zdolność do pracy w grupie;
 • Uczciwość, odporność i poczucie odpowiedzialności;
 • Motywacja do nauki w szkole UWC.

 • W ramach tegorocznego konkursu planujemy przyznać miejsca w ok. 10 z 18 szkół UWC, których pełna lista dostępna jest tutaj. Szczegóły dotyczące miejsc w szkołach na lata 2022–2024 poznamy dopiero za parę tygodni i opublikujemy ją na naszej stronie internetowej. Szkoły, w których obecnie uczą się podopieczni Towarzystwa, można znaleźć tutaj.

  Decyzje o ostatecznym przyjęciu nominacji podejmowane są indywidualnie przez każdą ze szkół. Miejscom w szkołach UWC towarzyszą stypendia, których wysokość uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Większość kandydatów może liczyć na 100% stypendium obejmującego koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu.


  Warunki formalne

  Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą spełniać następujące warunki formalne:

 • data urodzenia pomiędzy 1 sierpnia 2004 r. a 31 lipca 2006 r.,
 • średni wynik egzaminu ósmoklasisty dla części z języka polskiego - minimum 75%, matematyki - minimum 75%, języka obcego - minimum 75%
 • wypełnienie i przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.


 • Formularz aplikacyjny

  Uczestnicy konkursu muszą wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny . Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 grudnia 2021 r., do godziny 23:59. Zgłoszenia nadesłane po czasie nie będą brane pod uwagę. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów technicznych.

  Aby rozpocząć uzupełnianie aplikacji, prosimy wykonać następujące kroki:

  • Krok 1: Wejdź na stronę: https://apply.uwc.org/prog/konkurs_uwc_na_lata_2022-2024 .
  • Krok 2: Zarejestruj się, wybierając w górnym prawym rogu zielony przycisk „Register”.
  • Krok 3: Uzupełnij formularz rejestracyjny.
  • Krok 4: Na wskazany adres e-mail przyjdzie email zawierający link, za pomocą którego należy potwierdzić rejestrację konta. W przypadku braku takiej wiadomości prosimy kandydatów o sprawdzenie w pierwszej kolejności automatycznych filtrów w koncie e-mail oraz folderu spam.
  • Krok 5: Po rejestracji konta zaloguj się ponownie i wybierz zielony przycisk „Fill out eligibility profile”, w którym podaj proszę datę urodzenia, narodowość i kraj zamieszkania. Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w naszym konkursie proszeni są o wybranie opcji „UWC National Committee”. Opcja „UWC Global Selection Programme” jest dla kandydatów, którzy ubiegają się o miejsca bez towarzyszących im stypendiów.
  • Krok 6: Jeśli spełniasz warunki formalne naszego konkursu, powinieneś zobaczyć opcję złożenia aplikacji w programie „Konkurs UWC na lata 2022–2024”.
  • Krok 7: Uzupełnij proszę dwie części formularza: „Personal Information” oraz „Application Form”.
  • Krok 8: Sprawdź swoje odpowiedzi, wybierając po lewej stronie szary przycisk „Review”. Tutaj możesz również pobrać kopię swoich odpowiedzi, wybierając w górnym prawym rogu przycisk „Download”.
  • Krok 9: Po uzupełnieniu formularza aplikacyjnego i sprawdzeniu swoich odpowiedzi prześlij swoje zgłoszenie, wybierając zielony przycisk „Submit” przed 17 grudnia 2021 r., godz. 23:59.

  Regulamin konkursu

  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: [pobierz].

  *Nelson Mandela był przewodniczącym ruchu UWC w latach 1995–1999 i honorowym przewodniczącym w latach 1999–2013. Więcej na stronie uwc.org/news.


  przewiń do góry

  Numer KRS: 0000128672