mapa witryny | logowanie  

Konkurs dla gimnazjalistów 2016 – Wyzwania XXI wieku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DLA GIMNAZJALISTÓW
WYNIKI KONKURSU

Ogłoszenie o konkursie dla gimnazjalistów

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza III edycję konkursu dla gimnazjalistów

„Wyzwania XXI wieku”

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestnika konkursu jest nadesłanie pracy składającej się z eseju na jeden z trzech tematów:

 1. Mój list do przywódców Europy w sprawie kryzysu imigracyjnego.
 2. Aby przygotować nas do wyzwań XXI wieku, gimnazja powinny wprowadzić nowy przedmiot o nazwie... [podaj nazwę oraz uzasadnij swój wybór]
 3. Jakie korzyści i zagrożenia niesie z sobą „robotyzacja”?

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów (klasy I–III) z całej Polski. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Objętość części esejowej pracy powinna wynosić 1–2 stron tekstu znormalizowanego (nie więcej niż 1800 znaków łącznie ze spacjami na stronie).

Regulamin

Uczestników zapraszamy do zapoznania się z pełnym regulaminem: [pobierz].

Terminy

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata przyjmuje prace konkursowe do dnia 5 czerwca 2016 roku, do godziny 23.59.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa (www.uwc.org.pl). Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Zjazdu Absolwentów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w lipcu 2016 r.

Kryteria oceny prac
Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie kierować się oryginalnością pracy, świeżością spojrzenia na wybrany temat, uniwersalnością odpowiedzi na zadany problem oraz poprawnością językową (ortografii i interpunkcji). Dobrze widziane jest poprawne użycie źródeł (artykułów prasowych, książek).

Nagrody

I Miejsce:

 1. Wyjazd na dwutygodniowy program edukacyjny do Finlandii
  Wyjazd na prowadzony w języku angielskim dwutygodniowy program edukacyjny, który odbędzie się w dniach 30 lipca do 14 sierpnia 2016 roku. Podczas tego programu nacisk kładziony jest na międzykulturową wymianę doświadczeń w grupie rówieśników z państw Europy, a także kształcenie w zakresie działalności społecznej. Nagroda pokrywa w całości koszty podróży oraz pobytu w Finlandii.
 2. Roczna opieka mentorska Towarzystwa
  Laureaci konkursu zostaną objęci roczną opieką mentorską przez jednego z członków Towarzystwa, którego zainteresowania i ścieżka edukacyjna pokrywają się z planami danego laureata. Opieka będzie polegać na regularnym kontakcie z mentorem, a jej wymiar zostanie dopasowany do potrzeb i ambicji laureata.
 3. Udział w Zjeździe Absolwentów Towarzystwa 2016
  Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w corocznym Zjeździe Absolwentów Towarzystwa, który odbędzie się w lipcu 2016 r. w Polsce. Podczas Zjazdu Absolwentów nastąpi oficjalne wręczenie laureatom dyplomów oraz zapoznanie laureatów z ich mentorami.

II Miejsce:

 1. Roczna opieka mentorska członka TSZŚ
 2. Udział w Zjeździe Absolwentów Towarzystwa 2016

Opis nagród powyżej.

 

Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!

Jan Globisz
Koordynator Konkursu

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego

 

Pobierz plakat A4 | Pobierz plakat A3

Wakacyjny program edukacyjny UWC we Francji

Wakacyjny program edukacyjny UWC w Izraelu

Wyniki konkursu dla gimnazjalistów

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego uprzejmie informuje, że Komisja Finałowa zakończyła konkurs dla gimnazjalistów 2016.

Komisja Finałowa konkursu dla gimnazjalistów UWC wybrała:

I miejsce – Paweł Jacak z Kurozwęk;
II miejsca – Julia Góralska z Torunia, Kamila Świrska z Zamościa (ex equo);
Wyróżnienie – Aleksander Krzyżanowski z Bydgoszczy.

Laureat pierwszego miejsca ma możliwość wyjazdu na dwutygodniowy program edukacyjny do Finlandii oraz uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów Towarzystwa 2016 w Gogolinie (8 do 10 lipca), może również korzystać z rocznej opieki mentorskiej Towarzystwa.

Laureatki drugiego miejsca są zaproszone na coroczny Zjazd Absolwentów Towarzystwa w Gogolinie oraz mają zapewnioną roczną opiekę mentorską Towarzystwa.

Autor wyróżnionej pracy będzie miał zapewnioną roczną opiekę mentorską jednego z członków Towarzystwa.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przesłane prace!

Jan Globisz
Koordynator Konkursu

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672