mapa witryny  

Statut

Statut Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 31.07.2010 r. z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 23.02.2011 r. oraz 19.05.2012 r. [Pobierz]

Statut został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 15.04.2011 r. (sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/006156/11/542).


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672