mapa witryny  

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać były lub obecny uczeń UWC i innych szkół współpracujących z Towarzystwem, a także osoba fizyczna chcąca popularyzować idee Towarzystwa.

Przyjęcia członka zwyczajnego do Towarzystwa dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do organów Towarzystwa
  • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa
  • brać czynny udziału w działalności Towarzystwa
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działań mających na celu realizację celów statutowych Towarzystwa
  • korzystać z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowanych przez niego działaniach, zgodnych z celami statutowymi Towarzystwa
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
  • pomagać w realizacji celów Towarzystwa
  • przestrzegać ściśle statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz współdziałać przy wprowadzaniu ich w życie
  • płacić regularnie składki członkowskie

Deklaracja członkowska

Deklaruję chęć przystąpienia do Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego. Zobowiązuję się pomagać w realizacji celów Towarzystwa, przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz płacić regularnie składki członkowskie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego. Zapoznałem/am się z polityką prywatności Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata.


przewiń do góry

Numer KRS: 0000128672